• Pzt – Cmt: 8:00 – 18:00
 • +90 532 662 20 65
 • +90 252 513 57 58
 • Plankote – Kübaj İşlemleri

  Plankote

  • Plankote: Ada veya parselin; ruhsata esas projelerin düzenlenmesinde, yapılara tabii zemine göre kot verilmesinde temel altlık olacak, tabii zemininin topoğrafyasını ve köşe noktalarının siyah kotlarını, oluşmuş kaldırım ve yol varsa kırmızı kotlarını, pis su kanalı bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini gösteren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenlenen harita ve planıdır.

  Kübaj İşlemleri

  • Kübaj: Ölçüm cihazları ve bilgisayar yazılımları yardımıyla sıkışma, kabarma, depo işlemleri baz alınarak yapılan toprak hacmi hesabıdır.