• Pzt – Cmt: 8:00 – 18:00
  • +90 532 662 20 65
  • +90 252 513 57 58
  • İmar Planı Uygulamaları

    İmar Planı Uygulamaları

    1/1000 uygulama imar planı onaylı halihazır haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, düzenini, yoğunluğunu ve uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren planın Kadastral mülkiyetler ve imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir.

    Contacts note the address book ui people picker has been changed for ios 8.